23 Tháng Tư 2024
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Thứ Sáu, 26/10/2012

Quan sát thiên văn với kính ALMA

Nguồn: NRAO

Nhóm nghiên cứu chúng tôi đã được cấp thời gian quan sát trong Chu kỳ quan sát 1 tại Hệ kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới ALMA cho dự án "Đo trực tiếp bán kính sao lùn nâu" (Chủ nhiệm đề tài: Phan Bảo Ngọc).

https://almascience.nrao.edu/news/alma-early-science-cycle-1-outcome-of-the-proposal-review-process

Ở chu kỳ 1, 1133 dự án từ các trường, viện trên toàn thế giới đệ trình lên Hội đồng khoa học ALMA, nhưng chỉ 10% trong số đó được cấp thời gian quan sát..

 

Đọc thêm...

 

[Trờ về]

Tin khác
Hội thảo về Thiên văn học và Vật lý thiên văn Việt Nam (21/10)
Bằng chứng rõ nét là Sao lùn nâu hình thành như một ngôi sao thường (15/12)

spacer
dummy