23 Tháng Tư 2024

CHUYÊN VIÊN


Nguyễn Hoàng Diệu Quý

Vị trí: Thư ký

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2018


  

Trần Gia Huy

Vị trí: Trợ giảng

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Quốc tế, ĐHQG Tp. HCM, 2018


NGHIÊN CỨU SINH

 


Đặng Đức Cường

Vị trí: Nghiên cứu sinh

Đào tạo
B.Sc.: 
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, 2008
M.Sc.: Đại học Sư Phạm Tp.HCM, 2012 Nguyễn Thành Đạt

Vị trí: Nghiên cứu sinh

Đào tạo
B.Sc.: 
Đại học Sài Gòn, 2013
M.Sc.: Đại học Sư Phạm Tp.HCM, 2015

spacer
dummy