23 Tháng Tư 2024
 
GIẢNG VIÊN


 
 
PGS. TS. Phan Bảo Ngọc

Vị trí: Trưởng bộ môn

Lĩnh vực: Thiên văn Vật lý và các Ứng dụng không gian

Đào tạo
B. Sc.:  Đại Học Huế , 1997  
M. Sc.:  Pierre and Marie Curie University (Paris VI), France, 2000
Ph. D.:  Pierre and Marie Curie University (Paris VI), France, 2002


 


PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Khoa học Môi trường

Nơi đang công tác: Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG TPHCM

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Khoa học Tự nhiên, 2001
M. Sc.: Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL), Switzerland, 2005
Ph. D.: Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL), Switzerland, 2010
 


 TS. Hồ Đình Duẩn

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Viễn thám, GIS

Nơi đang công tác: Viện Địa lý Tp. HCM

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Hà Nội, Việt Nam, 1983
M. Sc.: Đại học Stockholm, Thuỵ Điển, 1986
Ph. D.: Đại học Hà Nội, Việt Nam, 1991

PGS. TS. Trần Trọng Đức

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Bản đồ, Viễn thám, GIS

Nơi đang công tác: Đại học Bách khoa Tp.HCM

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Bách khoa Tp.HCM, 1986
M. Sc.: Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 1992
Ph. D.: Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 1996


 TS. Janet Caroline Harris

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Oxford, 1994
Ph. D.: Đại học Oxford, 1998

TS. Đỗ Xuân Hội

Vị trí: Giảng viên cơ hữu

Lĩnh vực: Vật lý nguyên tử

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, 1979
M. Sc.: Đại học Paris-Sud (Paris XI), Pháp, 1994
Ph. D.: Đại học Pierre and Marie Curie (Paris VI), Pháp, 1999

TS. Lê Xuân Huy

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển công nghệ vũ trụ

Nơi đang công tác: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004
M. Sc.: Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 2007
Ph. D.: Tokyo Institute of Technology, Japan, 2014
Th.S Hoàng Thế Huynh

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Công nghệ Vệ tinh

Nơi đang công tác: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia

Đào tạo
B. Sc.: Đại học công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội, 2008
M. Sc.: Đại học quốc gia Cheng Kung, Đài Loan, 2013


PGS. TS. Dương Hoài Nghĩa

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Nơi đang công tác: Đại học Bách khoa Tp.HCM

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Công Nghệ, 1981
Ph. D.: Viện Polytechnique de Grenoble, Pháp, 1998


 

TS. Nguyễn Chánh Nghiệm

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Viễn thám, GNSS

Nơi đang công tác: Đại học Cần Thơ

Đào tạo
B. Sc.ĐH Cần Thơ, Việt Nam, 2005
M. Sc.: Viện Công Nghệ Châu Á, Thái Lan, 2007
Ph. D.: ĐH Osaka, Nhật, 2012


Th.S Vũ Việt Phương

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Công nghệ Vệ tinh

Nơi đang công tác: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia

Đào tạo
B. Sc.Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, 1983
M. Sc.: Đại học Bách khoa Hà Nội, 1997


 

Th.S Trương Thị Ngọc Phượng

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Mobile computing, Location - based services, Machine Learning

Nơi đang công tác: Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM

Đào tạo
B. Sc.Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
M. Sc.: Đại học Kookmin, Hàn Quốc


TS. Nguyễn Quang

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Vật lý thống kê, khoa học mạng lưới, trí tuệ nhân tạo

Nơi đang công tác: Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đào tạo
B. Sc.ĐH Bách khoa Paris, CH Pháp (Vật lý)
M. Sc.: ĐH Bách khoa Paris, CH Pháp (Vật lý) và ĐH Marne-la-Vallee, CH Pháp (Toán ứng dụng)
Ph. D.: ĐH Bách khoa Paris, CH Pháp (Vật lý) 
TS. Đào Ngọc Hạnh Tâm

Vị trí: Giảng viên cơ hữu

Lĩnh vực: Vật lý Không gian, Vật lý Điện ly

Đào tạo
B. Sc.: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Việt Nam, 2006
M. Sc.: Trường ĐH Trung ương Quốc gia, Chung Li, Đài Loan, 2010
Ph .D.: Đại học Nagoya, Nhật Bản, 2017

 

 

Th.S Nguyễn Đình Thanh

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Hệ thống hỗ trợ quy hoạch, địa chất công trình

Nơi đang công tác: Đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM

Đào tạo
B. Sc.Đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM, 2008
M. Sc.: Đại học Kanazawa, Nhật Bản, 2012


 

TS. Trịnh Xuân Thắng

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Khoa học vật liệu

Nơi đang công tác: SHTP Labs

Đào tạo
B. Sc.Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2007
M. Sc.: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2009
Ph .D.: Đại học Linköping University, Thụy Điển, 2015
 

TS. Đinh Quang Thịnh

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Khoa học máy tính

Nơi đang công tác: ĐH Bách khoa TPHCM

Đào tạo
B. Sc.Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Việt Nam, 2013
Ph .D.: Singapore University of Technology and Design, Singapore, 2019 
PGS.TS. Vũ Tường Thụy

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Phân tích dữ liệu lớn, Khoa học không gian địa lý, Viễn thám 

Đào tạo

B. Sc.: Đại học Bách khoa Tp. HCM, 1997
M. Sc.: Viện Công Nghệ Châu Á, Thái Lan, 2000

Ph. D.: Viện Công Nghệ Châu Á, Thái Lan, 2003PGS. TS. Phạm Anh Tuấn

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng

Lĩnh vực: Công nghệ vệ tinh

Nơi đang công tác: Trung tâm Vệ tinh Quốc gia

Đào tạo
B. Sc.Đại học Tổng hợp kỹ thuật Ilmenau, Đức, 1984
Ph. D.: Đại học Tổng hợp kỹ thuật Ilmenau, Đức, 1986TS. Phan Hiền Vũ

Vị trí: Giảng viên cơ hữu

Lĩnh vực: Bản đồ, Viễn thám, GIS

Đào tạo

B. Sc.Đại học Bách khoa Tp.HCM, 1999
M. Sc.: Đại học Bách khoa Tp.HCM, 2005
Ph. D.: Đại học Kỹ thuật Delt, Hà Lan, 2015


NGHIÊN CỨU
VIÊN 

Th.S Lê Thị Quế

Vị trí: 
Nghiên cứu viên

Lĩnh vực: Vật Lý Hạt, Quang Lượng Tử

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Sư phạm Huế, 2014
M. Sc.: Đại học Thành Công, Đài Loan, 2016

 Th.S Trịnh Thanh Thủy


Vị trí:
Nghiên cứu viên

Lĩnh vực: Vật lý Điện tử - Kỹ thuật

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Khoa học Tự Nhiên, Tp. Hồ Chí Minh, 2004
M. Sc.: Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc, 2011

spacer
dummy