21 Tháng Ba 2019

CHUYÊN VIÊN

 
 Đào Văn Tiến Dũng

Vị trí: Trợ giảng

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Michigan State, East Lansing, MI, USA, 2010
 

Nguyễn Thị Yến Nhi

Vị trí: Thư ký

Đào tạo
B. Sc.: Đại học Ngân Hàng Tp.HCM, 2013


NGHIÊN CỨU SINH

 


Đặng Đức Cường

Vị trí: Nghiên cứu sinh

Đào tạo
B.Sc.: 
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, 2008
M.Sc.: Đại học Sư Phạm Tp.HCM, 2012 Nguyễn Thành Đạt

Vị trí: Nghiên cứu sinh

Đào tạo
B.Sc.: 
Đại học Sài Gòn, 2013
M.Sc.: Đại học Sư Phạm Tp.HCM, 2015

spacer
dummy