22 Tháng Hai 2024
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (DỰ KIẾN)

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Học kỳ 1

21

1.

EN008IU

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

2.

PH018IU

Giới thiệu về kỹ thuật không gian

2

3.

PH019IU

Vật lý đại cương 1

4

4.

PH020IU

Thực hành Vật lý đại cương 1

2

5.

MA001IU

Giải tích 1

4

6.

PE015IU

Triết học Mác - Lênin

3

7.

PE016IU

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

8.PT001IUGiáo dục thể chất 1  0

Học kỳ 2

19

9.

EN011IU

Tiếng Anh chuyên ngành 2

4

10.

PH021IU

Vật lý đại cương 2

3

11.

PH022IU

Thực hành Vật lý đại cương 2

1

12.

MA003IU

Giải tích 2

4

13.

EE057IU

Lập trình cho kỹ sư

3

14.

EE058IU

Thực hành lập trình cho kỹ sư

1

15.

EE050

Giới thiệu về tin học cho kỹ sư

3

16.

PT002IU

Giáo dục thể chất 2

0

Học kỳ hè (Năm 1)

5

17.

PE008IU

Tư duy phân tích

3

18. PE017IUChủ nghĩa xã hội khoa học2

Học kỳ 3

19

19.

PH023IU

Vật lý đại cương 3

2

20.

PH024IU

Thực hành Vật lý đại cương 3

1

21.

PH025IU

Toán cho kỹ sư

4

22.

PH030IU

Xác suất và thống kê cho kỹ sư

3

23.

PH026IU

Phương trình vi phân

2

24.

PH027IU

Quan sát Trái Đất và Môi trường

3

25. PE018IULịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
26. PE019IUTư tưởng Hồ Chí Minh2

Học kỳ 4

22

27.

PH040IU

Công nghệ vệ tinh

3

28.

PH029IU

Giới thiệu về thuyết tương đối và vật lý hiện đại

3

29.

PH035IU

Giới thiệu về liên lạc không gian

3

30.

PH031IU

Quang học và quang tử học

2

31.

PH032IU

Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống

3

32.

PH033IU

Thực hành tín hiệu và hệ thống

1

33.

PH037IU

Môi trường không gian

3

34.PH055IUNền tảng lập trình trên hệ điều hành iOS4

Học kỳ hè (Năm 2)

0

35.

PH034IU

Quân sự

0

Học kỳ 5

23

36.

PH036IU

Viễn thám

3

37.

PH051IU

Phát triển ứng dụng định vị trên hệ điều hành iOS

3

38.

PH052IU

Thực hành phát triển ứng dụng định vị trên hệ điều hành iOS

1

39.

PH038IU

Giới thiệu về xử lý ảnh số

2

40.

PH039IU

Thực hành xử lý ảnh số

1

41.

EE092

Xử lý tín hiệu số

3

42.

EE093

Thực hành xử lý tín hiệu số

1

43.

IS026IU

Quản lý dự án

3

44.EE133IUCông nghệ kĩ thuật mới nổi3
45.PE020IU Đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp3

Học kỳ 6

18

46.

PH053IU

Phân tích dữ liệu lớn cho viễn thám

3

47.

PH054IU

Thực hành phân tích dữ liệu lớn cho viễn thám

1

48.

EE105

Kỹ thuật vi sóng và ăng-ten

3

49.

EE124

Thực hành kỹ thuật vi sóng và ăng-ten

1

50.

PH041IU

Xử lý ảnh số

3

51.

PH042IU

Dự án nghiên cứu

4

52.

PH043IU

Thực hành xử lý tín hiệu và ảnh vệ tinh

3

Học kỳ hè (Năm 3)

3

53.

PH044IU

Thực tập

3

Học kỳ 7

12

Môn tự chọn (Chọn 4 trong 5 môn học sau)

 

54.

PH045IU

Trắc địa đại cương

3

55.

PH046IU

Hệ thống thông tin địa lý và phân tích không gian

3

56.

PH047IU

Hệ thống điều hướng

3

57.

PH048IU

Vật lý thiên văn vô tuyến

3

58.

PH049IU

Viễn thám nâng cao

3

Học kỳ 8

10

59.

PH050IU

Khóa luận tốt nghiệp

10

spacer
dummy