05 Tháng Sáu 2020
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Học kỳ 1

19

1.

EN008IU

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

2.

PH018IU

Giới thiệu về kỹ thuật không gian

2

3.

PH019IU

Vật lý đại cương 1

4

4.

PH020IU

Thực hành Vật lý đại cương 1

2

5.

MA001IU

Giải tích 1

4

6.

PE008IU

Tư duy phân tích

3

7.

PT001IU

Giáo dục thể chất 1

0

Học kỳ 2

19

8.

EN011IU

Tiếng Anh chuyên ngành 2

4

9.

PH021IU

Vật lý đại cương 2

3

10.

PH022IU

Thực hành Vật lý đại cương 2

1

11.

MA003IU

Giải tích 2

4

12.

EE057IU

Lập trình cho kỹ sư

3

13.

EE058IU

Thực hành lập trình cho kỹ sư

1

14.

EE050

Giới thiệu về tin học cho kỹ sư

3

15.

PT002IU

Giáo dục thể chất 2

0

Học kỳ hè (Năm 1)

5

16.

PE011IU

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin

5

Học kỳ 3

15

17.

PH023IU

Vật lý đại cương 3

2

18.

PH024IU

Thực hành Vật lý đại cương 3

1

19.

PH025IU

Toán cho kỹ sư

4

20.

PH030IU

Xác suất và thống kê cho kỹ sư

3

21.

PH026IU

Phương trình vi phân

2

22.

PH027IU

Quan sát Trái Đất và Môi trường

3

Học kỳ 4

18

23.

PH040IU

Công nghệ vệ tinh

3

24.

PH029IU

Giới thiệu về thuyết tương đối và vật lý hiện đại

3

25.

PH035IU

Giới thiệu về liên lạc không gian

3

26.

PH031IU

Quang học và quang tử học

2

27.

PH032IU

Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống

3

28.

PH033IU

Thực hành tín hiệu và hệ thống

1

29.

PH037IU

Môi trường không gian

3

Học kỳ hè (Năm 2)

5

30.

PE012IU

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

31.

PE013IU

Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN

3

32.

PH034IU

Quân sự

0

Học kỳ 5

17

33.

PH036IU

Viễn thám

3

34.

PH051IU

Phát triển ứng dụng định vị trên hệ điều hành iOS

3

35.

PH052IU

Thực hành phát triển ứng dụng định vị trên hệ điều hành iOS

1

36.

PH038IU

Giới thiệu về xử lý ảnh số

2

37.

PH039IU

Thực hành xử lý ảnh số

1

38.

EE092

Xử lý tín hiệu số

3

39.

EE093

Thực hành xử lý tín hiệu số

1

40.

IS026IU

Quản lý dự án

3

Học kỳ 6

18

41.

PH053IU

Phân tích dữ liệu lớn cho viễn thám

3

42.

PH054IU

Thực hành phân tích dữ liệu lớn cho viễn thám

1

43.

EE105

Kỹ thuật vi sóng và ăng-ten

3

44.

EE124

Thực hành kỹ thuật vi sóng và ăng-ten

1

45.

PH041IU

Xử lý ảnh số

3

46.

PH042IU

Dự án nghiên cứu

4

47.

PH043IU

Thực hành xử lý tín hiệu và ảnh vệ tinh

3

Học kỳ hè (Năm 3)

3

48.

PH044IU

Thực tập

3

Học kỳ 7

12

Môn tự chọn (Chọn 4 trong 5 môn học sau)

 

49.

PH045IU

Trắc địa đại cương

3

50.

PH046IU

Hệ thống thông tin địa lý và phân tích không gian

3

51.

PH047IU

Hệ thống điều hướng

3

52.

PH048IU

Vật lý thiên văn vô tuyến

3

53.

PH049IU

Viễn thám nâng cao

3

Học kỳ 8

10

54.

PH050IU

Khóa luận tốt nghiệp

10

spacer
dummy